MetalBS Web & Services

за Вашият Дом или Бизнес

Услуги

Какво предлагаме?


Изработка на WEB сайтове

Изработка и поддръжка на статични и динамични Уеб страници базирани на HTML, PHP, CSS, JS, MySQL.

Изграждане и поддръжка на компютърни мрежи

Проектиране, изграждане, хардуерна и софтуерна поддръжка на компютърни мрежи и мрежова техника.

Инсталация и поддръжка на компютърна техника

Инсталация и поддръжка на компютри, лаптопи и сървъри с Linux и Windows операционни системи

Диагностика на компютърна техника

Диагностика и профилактика на компютърна техника.

Автомобилна диагностика и консултация

Диагностика на всички видове автомобили, консултация.

Smart Home и Видеонаблюдение

Интегриране на Smart Home устройства и видеонаблюдение

Проекти