MetalBS Web & Services

за Вашият Дом или Бизнес

Автомобилна диагностика

Диагностика на всички видове автомобили посредством OBDII.

Отстраняване на неизправности в електрическата система на автомобила, прекъснати връзки, липсващи маси.