MetalBS Web & Services

за Вашият Дом или Бизнес

Изграждане и поддръжка на компютърни мрежи

Изграждане и поддръжка на компютърни мрежи.

Избор и настройка на мрежово оборудване.

Полагане на структурни кабелни системи.