MetalBS Web & Services

за Вашият Дом или Бизнес

Инсталация и поддръжка на компютърна техника

Инсталация и поддръжка на компютри, лаптопи и сървъри с Linux и Windows операционни системи.

  • Преинсталация на компютри и лаптопи
  • Инсталиране и настройка на приложения
  • Конфигурация и настройка на Web и MySQL сървър
  • Софтуерни актуализации Windows, Linux, Android, Playstation